Ngữ pháp N5 N1はN2ではありませんでした。

◈ Cấu trúc ngữ pháp N5

N1はN2ではありませんでした。

◈ Ý nghĩa

N1 đã không phải là  N2

N là danh từ, danh từ 1, danh từ 2

◈ Cách sử dụng

Khi muốn nói thể quá khứ phủ định trong tiếng Nhật thì sử dụng mẫu câu này.

Câu này có nghĩa là N1 không phải là N2.

「ではありませんでした」là hình thức phủ định quá khứ của câu danh từ.

Trong tiếng Anh có nghĩa là 「wasn’t」「weren’t」

◈ Ví dụ

1) あなた エンジニアではありませんでした。

Bạn đã không phải là kỹ sư

2) わたしのともだちかいしゃいんではありませんでした。

Bạn tôi đã không phải là nhân viên công ty

3) わたしがくせいではありませんでした。

Tôi đã không phải là sinh viên

◈ Lưu ý

 

👉 Từ vựng N5

About Đậu Bắp

Đậu Bắp là nickname của mình. Hiện mình ở Nhật với tư cách visa lao động(Kỹ sư). Tất cả những bài viết, chia sẻ trên TsukuViet.Com là những nội dung chân thực, chính xác. Cảm ơn Bạn đã theo dõi blog của mình.

Xem tất cả bài viết của Đậu Bắp →