Tổng hợp từ vựng 50 bài minna no nihongo tiếng Nhật

tu vung 50 bai minna

Với người Việt học tiếng Nhật, có lẽ ai chập chững học từ chữ cái đầu tiên thì giáo trình tiếng Nhật minnano nihongo là cuốn sách đầu tiên mà người học tiếp xúc.

Giáo trình tiếng Nhật Minnano là giáo trình như thế nào?

Giáo trình Minna no Nihongo (みんなの日本語) là bộ giáo trình học tiếng Nhật sơ cấp chính thức được sử dụng nhiều nhất tại các trường học cũng như các trung tâm tiếng Nhật tại Việt Nam.

ở trên thế giới giáo trình học tiếng Nhật sơ cấp tốt nhất có lẽ là minnano nihongo

Sách minnano nihongo sơ cấp có quyển, mọi người hay gọi nôm na là quyển 1 minna, quyển 2 minna.

Quyển 1 minna bao gồm 25 bài (từ bài 1 tới bài 25), học hết giáo trình quyển 1 thì đạt được trình độ tương đương JLPT N5

 Tải sách minna pdf quyển 1:  tại đây

Quyển 2 minna bao gồm 25 bài (từ bài 1 tới bài 25), học hết giáo trình quyển 2 thì đạt được trình độ tương đương JLPT N4

 Tải sách minna pdf quyển 2:  tại đây

Dưới đây là toàn bộ từ vựng 50 bài minna:

Từ vựng minna bài 1

Từ vựng minna bài 2

Từ vựng minna bài 3

Từ vựng minna bài 4

Từ vựng minna bài 5

Từ vựng minna bài 6

Từ vựng minna bài 7

Từ vựng minna bài 8

Từ vựng minna bài 9

Từ vựng minna bài 10

Từ vựng minna bài 11

Từ vựng minna bài 12

Từ vựng minna bài 13

Từ vựng minna bài 14

Từ vựng minna bài 15

Từ vựng minna bài 16

Từ vựng minna bài 17

Từ vựng minna bài 18

Từ vựng minna bài 19

Từ vựng minna bài 20

Từ vựng minna bài 21

Từ vựng minna bài 22

Từ vựng minna bài 23

Từ vựng minna bài 24

Từ vựng minna bài 25

Từ vựng minna bài 26

Từ vựng minna bài 27

Từ vựng minna bài 28

Từ vựng minna bài 29

Từ vựng minna bài 30

Từ vựng minna bài 31

Từ vựng minna bài 32

Từ vựng minna bài 33

Từ vựng minna bài 34

Từ vựng minna bài 35

Từ vựng minna bài 36

Từ vựng minna bài 37

Từ vựng minna bài 38

Từ vựng minna bài 39

Từ vựng minna bài 40

Từ vựng minna bài 41

Từ vựng minna bài 42

Từ vựng minna bài 43

Từ vựng minna bài 44

Từ vựng minna bài 45

Từ vựng minna bài 46

Từ vựng minna bài 47

Từ vựng minna bài 48

Từ vựng minna bài 49

Từ vựng minna bài 50

Chúc các bạn học tốt!

 

About Đậu Bắp

Đậu Bắp là nickname của mình. Hiện mình ở Nhật với tư cách visa lao động(Kỹ sư). Tất cả những bài viết, chia sẻ trên TsukuViet.Com là những nội dung chân thực, chính xác. Cảm ơn Bạn đã theo dõi blog của mình.

Xem tất cả bài viết của Đậu Bắp →