Ngữ pháp N5 N1はN3です。N2もN3です。N1 là N3, N2 cũng là N3.

ngu phap n5
◈ Cấu trúc ngữ pháp N5

N1 は N3 です。 N2 も N3 です。

◈ Ý nghĩa

N1 là N3, N2 cũng là N3.

N là danh từ, N1 – danh từ 1,N2-  danh từ 2, N3 – danh từ 3

◈ Cách sử dụng

Khi nói 2 sự vật sự việc cùng là sự vật sự việc nào đó thì sử dụng mẫu câu này.

 

◈ Ví dụ

1) わたしベトナムじんです。わたしのともだちベトナムじんです。

Tôi là người Việt Nam. Bạn tôi cũng là người Việt Nam

2) わたし サラリーマンです。あなた サラリーマンですか。

Tôi là nhân viên công ty, Bạn cũng là nhân viên công ty phải không

 

◈ Lưu ý

も là trợ từ được sử dụng khi lặp lại những điều giống nhau.

Trong tiếng Anh có nghĩa là “also” “too”.

👉 Từ vựng N5

About Đậu Bắp

Đậu Bắp là nickname của mình. Hiện mình ở Nhật với tư cách visa lao động(Kỹ sư). Tất cả những bài viết, chia sẻ trên TsukuViet.Com là những nội dung chân thực, chính xác. Cảm ơn Bạn đã theo dõi blog của mình.

Xem tất cả bài viết của Đậu Bắp →