Ngữ pháp Minnano Nihongo bài 46

ngu phap minnano nihongo bai 46

Trong ngữ pháp minnnano nihongo bài 46 học chính về ngữ pháp ところ và ngữ pháp ばかり diễn tả hành động mới xảy ra

1. Ngữ pháp với ~ところです

(cách mẫu câu với cụm từ ところです)

Trước đây, ở bài 8 ta đã học từ 「ところ」 với ý nghĩa là nơi, chỗ (chỉ vị trí, địa điểm). Đến bài này

「ところ」 sẽ được mở rộng hơn với 1 ý nghĩa khác: “thể hiện thời điểm” với mẫu câu

V ところです

Ý nghĩa chỉ thời điểm của 「ところ」 sẽ thay đổi tùy theo thời của động từ đi trước nó.

(vì 「ところ」 là 1 danh từ nên động từ kết hợp với nó tất cả đều là dạng ngắn)

Cụ thể gồm 3 trường hợp sau:

a) Mẫu câu Vるところです

(hành động chuẩn bị xẩy ra)

* Ý nghĩa: sắp sửa (làm ~), chuẩn bị (làm ~)

* Cách dùng: Dùng để diễn tả ý nói một hành động sắp sửa, chuẩn bị diễn ra và nhấn mạnh vào thời điểm trước khi diễn ra hành động đó. Mẫu câu này thường đi kèm với các cụm từ chỉ thời điểm như: 「これから、 」、「(ちょうど) 今から」

Ví dụ:
(1) A: 昼ご飯は もう 食べましたか。 Bạn đã ăn trưa rồi à?
B: いいえ、これから 食べるところです。 …Chưa, tôi chuẩn bị ăn bây giờ.

(2) A: 会議は もう 始まりましたか。 Cuộc họp đã bắt đầu rồi à?
B: いいえ、今から 始まるところです。 …Chưa, sắp sửa bắt đầu.

(3) ちょうど 今から お茶を 飲むところです。いっしょに いかがですか。
Đúng lúc tôi chuẩn bị uống trà. Bạn uống cùng tôi nhé!

b)Mẫu câu V ている ところです

(hành động đang diễn ra).

* Ý nghĩa: đang (làm ~), đang trong lúc (làm ~)

* Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm nào đó, nhấn mạnh vào thời điểm hành động đang xẩy ra (mạnh hơn V ています). Mẫu câu này thường đi kèm với trạng từ chỉ thời gian 「今」

Ví dụ:
A: ピンポン しませんか。 Cậu có chơi bóng bàn không?
B: 今 勉強しているところですから、あとで 行きます。
Vì bây giờ tôi đang học bài, nên tôi sẽ đi sau.

A: 会議の資料は もう できましたか。 Tài liệu buổi họp đã chuẩn bị xong chưa?
B: すみません。今 コピーしているところですから、もう少し 待ってください。
Xin lỗi. Vì bây giờ đang phôtô nên hãy chờ thêm chút nữa.

c)Mẫu câu V た ところです

(hành động vừa diễn ra, vừa kết thúc)

* Ý nghĩa: vừa mới (làm ~) xong

* Cách dùng: Dùng để diễn tả 1 hành động vừa mới kết thúc trong và nhấn mạnh vào thời điểm ngay sau khi hành động hoàn thành. Mẫu câu này chỉ đi được với trạng từ chỉ thời gian 「たった今」

Ví dụ:

A: 8時のバスは もう 出ましたか。 Chuyến xe 8 giờ đã đi rồi à?

B: はい、たった今 出たところです。 Vâng, vừa mới đi.
良子さんは たった今 うちへ 帰ったところです。 Yoshiko vừa trở về nhà.

A: けさ ハノイに 着いたんですか。 Bạn đã đến Hà Nội sáng nay à?
B: はい、たった今 着いたところだ。 Vâng, tôi vừa đến.

Chú ý:
・Tất cả các mẫu câu ~ところです đều mang ý tả lại trạng thái tại 1 thời điểm 1 cách đơn thuần.

Ví dụ: 田中さんは 今 Ha Noi大学 で 働いているところです。
Anh Tanaka bây giờ đang làm việc ở Đại học Ha Noi
(Anh ta hiện đang ở Đại học Ha Noi và đang làm việc )

田中さんは Ha Noi大学で 働いています。
Anh Tanaka đang làm việc ở Đại học Ha Noi
(Anh ta thường làm việc ở Đại học Ha Noi nhưng bây giờ anh ta có ở Đại học Ha Noi hay không thì không biết )

・Không sử dụng khi chủ ngữ không phải là sinh vật như mưa, gió, tuyết….

Ví dụ: 雨が降っているところです。( × ) 雨が降っています。( ○ )

・Không sử dụng với các động từ chỉ trạng thái kết quả như 結婚している、知っている…

 

Hình dung một cách đơn giản về cách sử dụng mẫu câu ところ như sau

ngu phap minna bai 46

2. Ngữ pháp ばかり

cấu trúc: V た ばかりです

(cách thể hiện ý nói: hành động vừa xẩy ra)

* Ý nghĩa: mới / vừa mới (làm ~)

* Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động vừa mới hoàn thành, vừa mới kết thúc nhưng chưa lâu lắm. Thời điểm xẩy ra chưa lâu đó hoàn toàn là do phán đoán chủ quan của người nói (có thể là mới đây hoặc cũng có thể là đã lâu rồi)

Ví dụ:
山田さんと山本さんは 3か月まえに 結婚したばかりです。
Cô Yamada và anh Yamamoto vừa kết hôn 3 tháng trước.
田中さんは 3週間まえに ベトナムへ 来たばかりです。
Anh Tanaka vừa đến Việt Nam 3 tuần trước.
このカメラは きのう 買ったばかりです。
Cái máy ảnh này hôm qua tôi vừa mua

◈ Mở rộng:

◈ Thể hiện quan hệ nhân quả với 「~ばかりですから、~」 、 「~ばかりなので、~」

さっき 食べたばかりですから、まだ おなかが いっぱいです。
Bởi vì vừa ăn nên tôi vẫn còn no.

ペンキを 塗ったばかりなので、触らないようにしてください。
Vì vừa mới sơn xong nên đừng động vào

◈ Thể hiện quan hệ nghịch lý, không ngờ với 「~ばかりですなのに、~」

この時計は 買ったばかりなのに、 もう壊れてしまいました。
Cái đồng hồ này vừa mới mua vậy mà đã hỏng mất rồi.

きのう 教えたばかりなのに、もう忘れてしまいましたか。
Vừa mới dạy ngày hôm qua vậy mà đã quên rồi sau?

Phân biệt cách dùng

ngu phap minna bai 46

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật minnano nihongo bài 46

About Đậu Bắp

Đậu Bắp là nickname của mình. Hiện mình ở Nhật với tư cách visa lao động(Kỹ sư). Tất cả những bài viết, chia sẻ trên TsukuViet.Com là những nội dung chân thực, chính xác. Cảm ơn Bạn đã theo dõi blog của mình.

Xem tất cả bài viết của Đậu Bắp →