Ngữ pháp N2 にあたり・にあたって Khi..

ngu phap n2 にあたり

Ngữ pháp N2 にあたり・にあたって Khi..

◈ Cấu trúc ngữ pháp にあたり・にあたって

Vる + にあたり/にあたって
N  + にあたり/にあたって

◈ Ý nghĩa

Khi…

◈ Cách sử dụng

Ngữ pháp này có ý nghĩa là “…をするときに/する前に” (khi/ trước khi làm gì).
Điều muốn nói sẽ được tiếp tục ở phía sau “…にあたって”.
Nó thường được sử dụng trong các ngữ cảnh trịnh trọng như chào hỏi và thư cảm ơn… “にあたり” là cách nói cứng hơn của “にあたって”.

◈ Ví dụ

1) 新学期にあたって、皆さんに言っておきたいことがあります。

2) 結婚するにあたり新しく住む部屋を探した。

3) 新年を迎えるにあたって、いろいろと準備をしなければいけない。

◈ Lưu ý

Đây là mẫu câu có biểu hiện cứng nhắc, thường được sử dụng trong văn viết, không sử dụng trong văn nói.

About Đậu Bắp

Đậu Bắp là nickname của mình. Hiện mình ở Nhật với tư cách visa lao động(Kỹ sư). Tất cả những bài viết, chia sẻ trên TsukuViet.Com là những nội dung chân thực, chính xác. Cảm ơn Bạn đã theo dõi blog của mình.

Xem tất cả bài viết của Đậu Bắp →