17 Mục tiêu phát triển bền vững SDGs bằng tiếng Nhật

17 Mục tiêu phát triển bền vững SDGs bằng tiếng Nhật

Mục tiêu phát triển bền vững tiếng Anh là Sustainable Development Goals – SDG,
còn được gọi là Mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc

17 Mục tiêu phát triển bền vững SDGs bằng tiếng Nhật

Mục tiêu phát triển bền vững tiếng Nhật 持続可能な開発目標(じぞくかのうなかいはつもくひょう)

1.貧困をなくそう

Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

2.飢餓をゼロに

Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

3.すべての人に健康と福祉を

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

4.質の高い教育をみんなに

Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

5.ジェンダー平等を実現しよう

Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

6.安全な水とトイレを世界中に

Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người

7.エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người

8.働きがいも経済成長も

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

9.産業と技術革新の基盤を作ろう

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

10.人や国の不平等をなくそう

Giảm bất bình đẳng trong xã hội

11.住み続けられるまちづくりを

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng

12.つくる責任、つかう責任

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

13.気候変動に具体的な対策を

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai

14.海の豊かさを守ろう

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

15.陸の豊かさも守ろう

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất

16.平和と公正をすべての人に

Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp

17.パートナーシップで目標を達成しよう

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

ở Nhật có lẽ đâu đó bạn đã nhìn thấy  từ viết tắt SDGs rồi chứ, ở shiyakusho, kuyakusho  các tờ thông tin phát triển thành phố, thường có thông tin này.

About Đậu Bắp

Đậu Bắp là nickname của mình. Hiện mình ở Nhật với tư cách visa lao động(Kỹ sư). Tất cả những bài viết, chia sẻ trên TsukuViet.Com là những nội dung chân thực, chính xác. Cảm ơn Bạn đã theo dõi blog của mình.

Xem tất cả bài viết của Đậu Bắp →